Privacy Verklaring

Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met al je gegevens om. Om je beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Aarzel niet om contact met me op te nemen bij vragen over de verwerking van je persoonsgegevens! 

01. Over mij 
Welkom op mijn website! Ik vind het fantastisch dat je een kijkje neemt. Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot je rechten, dan ben ik via onderstaande gegevens te bereiken. 

Agapè Stories
Lauri Miriam van Bodegraven
KvK: 64987760
E-mail: hello@laurimiriam.nl 


02. Persoonsgegevens 
Deze persoonsgegevens verwerk ik
a. Naam
b. E-mailadres 
c. Adressen 
d. Betaalgegevens 
e. Specifieke informatie die jij doorgeeft, zoals trouwdatum 

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerk ik 
Portretten (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden) 

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens? 
Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jou verkregen via mijn website, mijn contactformulier, de Typeform vragenlijst, via mijn e-mail of uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen. 

03. Doeleinden 
Om deze redenen verwerk ik de persoonsgegevens 
Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven. 

Aanvragen en offertes 
Je mag vrijblijvend contact met mij opnemen om te zien of we een match zijn. Om een offerte op te kunnen stellen heb ik alle contactgegevens nodig die ik later op de eventuele factuur kan zetten. Ook als jij uiteindelijk mijn diensten niet afneemt, bewaar ik de gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment, om zo mijn werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst. Verder bewaar ik de gegevens voor mijn eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes ik heb aangeboden. De gegevens die ik niet van de Belastingdienst hoef te bewaren, zal ik maar 30 dagen bewaren. 

Uitvoering van een opdracht 
Op het moment dat ik een opdracht voor jou uitvoer, zal ik jouw gegevens verwerken. Ik verwerk je NAW-gegevens en e-mailadres om jou informatie toe te sturen, kennis te maken, afspraken te maken, voor de uitvoering van de dienst. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst, zonder deze gegevens kan ik de overeenkomst niet aangaan. 

Gegevens die ik niet voor de facturatie, mijn portfolio, archivering of voor een licentie nodig heb zal ik verwijderen wanneer de opdracht voltooid is. Uiteraard zal ik gegevens ook verwijderen wanneer daarom verzocht wordt en ik de gegevens niet nodig heb voor de uitvoering van de overeenkomst, mijn gerechtvaardigd belang of voor mijn wettelijke (administratieve) verplichtingen. 

Facturatie 
Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan mijn wettelijke bewaarplicht te voldoen. 

Vragen en overig contact 
Wanneer jij mij een vraag stuurt of informatie bij mij opvraagt, zal ik daarvoor contact met je opnemen. Daarom verwerk ik je naam en e-mailadres, zodat ik je van een antwoord en/of informatie kan voorzien. Hierbij heb ik een gerechtvaardigd belang. Omdat ik graag nog een tijdje zou willen terugzien met wie ik contact gehad heb, bewaar ik deze gegevens tot 5 jaar na ons laatste contactmoment. 

04. Doorgifte 
Ontvangers van persoonsgegevens 
Ik deel jouw gegevens met de volgende derden, waaronder mijn verwerkers: 
• Facturatie- en betaaldiensten; 
• Hosting van mijn website en e-mail; 
• Vragenlijst via derden zoals Typeform;
• Blogs en sociale media, ter promotie van mijn werk. 

Doorgifte derde landen 
Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. 

05. Jouw rechten 
Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via hello@laurimiriam.nl. 

Inzage, rectificatie en wissing 
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen. 

Beperking van de verwerking 
Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking. 

Recht op bezwaar 
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten. 

Gegevensoverdraagbaarheid 
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan. 

Toestemming intrekken 
Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. 

Klachten 
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

06. Beveiliging persoonsgegevens 
Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

07. Cookies 
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. 

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http:// www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies]. 

Analytische cookies 
Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/] vinden. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. 

Vimeo 
Ik embed mijn eigen Vimeo video’s op de website. Vimeo plaatst dan ook een cookie om de video af te spelen. Meer informatie over het gebruik van cookies door Vimeo vind je hier: [https://vimeo.com/cookie_policy]. Deze cookie wordt maximaal 2 jaar bewaard. 

Social media 
Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. 
• Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation] 
• Instagram: [https://help.instagram.com/155833707900388] 
• Vimeo: [https://vimeo.com/privacy] 

Uitschakelen en verwijderen 
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen. 

Links 
Op mijn website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 

08. Wijzigingen 
Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.